Liên Hệ


Địa chỉ        : Khu công nghiệp Quảng Phú - TP Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Số điện thoại

- Phòng TCHC     : (055) 3813 440

- Phòng KHKD    :  (055) 3823 532

- Phòng Kỹ thuật  : (055) 3714 670

- Fax                     : (055) 3813 440

- E-mail                : Humicoqn@yahoo.com

 

Gửi Thông Tin

Tên


Điện Thoại

Nhập Email(Yêu Cầu)

Nội Dung
Nhập Mã Xác Nhận


Thống Kê Truy Cập

Số Lượt Truy Cập :
179172
Đang Trực Tuyến :
29