NPK 15-5-20+Bo+Te

  THÀNH PHẦN

- Đạm (N)                                  15%

- Lân (P2O5hh)                            5%

- Kali (K2O)                                20%

- Bo                                  1.000ppm

- Các vi lượng : Cu, Fe, Zn, Mn, ….


project_thumb.gif, 5.5kB

 THÀNH PHẦN

- Đạm (N)                             15 %         

- Lân (P2O5hh)                         5 %

- Kali (K2O)                            20 %

- Bo                              1.000ppm        

- Các nguyên tố vi lượng: Cu, Fe, Zn, Mn,…

 

CÔNG DỤNG

THÍCH HỢP CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG

* Cây lúa: Giúp cây sinh trưởng, phát triển mạnh, đòng to, trổ đều, bông to, hạt chắc, tăng năng suất, chất lượng lúa, gạo, tăng lợi nhuận.

* Cây mía: Giúp cây mía vươn lóng nhanh, tăng năng suất, tăng chữ đường.

* Đối với cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn trái: Kích thích ra hoa đồng loạt, giảm rụng trái non. Giúp trái to khỏe, lớn nhanh, chín tập trung

* Giúp cây khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, chống chịu sâu bệnh

* Tăng năng suất và chất lượng nông sản

 

CÁCH DÙNG

- Cây lúa (Thúc đòng)                    : 200 – 240Kg/ha

- Cây cà phê, hồ tiêu                     : 700 – 1.200 Kg/ha/lần bón

- Cây mía                                      : 800 – 1.000 Kg/ha

- Cây ăn trái                                  : 0,5  – 1,2 Kg/cây

- Cây trồng khác                            : 200 – 240Kg/ha

 

Thống Kê Truy Cập

Số Lượt Truy Cập :
179174
Đang Trực Tuyến :
31