Phân   NPK   cao    cấp    20-20-15 + TE

   

- Đạm (N)                                  20%

- Lân (P2O5hh)                            20%

- Kali (K2O)                                15%

- Các vi lượng : Cu, Fe, Zn, Mn, B, ….

 


project_thumb.gif, 5.5kB

    THÀNH PHẦN

- Đạm (N)                                  20%

- Lân (P2O5hh)                            20%

- Kali (K2O)                                15%

- Các vi lượng : Cu, Fe, Zn, Mn, B, ….

 

CÔNG DỤNG

- Thích hợp cho tất cả các loại cây trồng.

- Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

 

 CÁCH DÙNG

            - Cây công nghiệp dài ngày       : 600 – 700kg/ha/năm.

            - Cây công nghiệp ngắn ngày    : 400 – 500kg/ha/vụ.

            - Cây lương thực                       : 300 – 350kg/ha/vụ..

            - Cây rau màu các loại               : 200 – 250kg/ha/vụ..

            - Cây ăn trái                              : 0,5  – 1,5 kg/cây

Thống Kê Truy Cập

Số Lượt Truy Cập :
179166
Đang Trực Tuyến :
23