LÂN HỮU CƠ VI SINH CAO CẤP

 THÀNH PHẦN

- Hàm lượng chất hữu cơ         : 15%        

- Lân (P2O5hh)                          : 3% 

- Độ ẩm                                    : 30%

- Vi sinh vật cố định đạm           : 1.106 CFU/g

- Vi sinh vật phân giải lân           : 1.106 CFU/g

- Sản phẩm có bổ sung nấm đối kháng Truchoderma.


project_thumb.gif, 5.5kB

   

THÀNH PHẦN

- Hàm lượng chất hữu cơ         : 15%        

- Lân (P2O5hh)                          : 3% 

- Độ ẩm                                    : 30%

- Vi sinh vật cố định đạm           : 1.106 CFU/g

- Vi sinh vật phân giải lân           : 1.106 CFU/g

- Sản phẩm có bổ sung nấm đối kháng Truchoderma.

 CÔNG DỤNG

- Bón lót thay cho lân bột và phân chuồng.

- Làm cho đất tơi xốp, giàu mùn và cân bằng hệ sinh vật trong đất, giúp cho bộ rễ phát triển nhanh, hút nhiều dinh dưỡng.

- Tăng năng suất và chất lượng nông sản

 

CÁCH DÙNG

Dùng bón lót, bón định kỳ cho các loại cây:

- Cây lương thực (lúa, ngô, sắn ....)                   : 25 – 30 Kg/500m2

- Cây rau đậu,    các loại                                   : 25 – 30 Kg/500m2

- Cây công nghiệp ngắn ngày (mía ...)                : 40 – 50 Kg/500m2

- Cây công nghiệp dài ngày và ăn trái

+ Thời kỳ kiến thiết cơ bản                             : 1,5  – 2 Kg/gốc/lần bón 

+ Thời kỳ kinh doanh                                      : 2,5  – 3 Kg/gốc/lần bón Lưu

Thống Kê Truy Cập

Số Lượt Truy Cập :
179175
Đang Trực Tuyến :
32