Phân phức hợp hữu cơ vi sinh FitoHoocmon XIII

 THÀNH PHẦN

- Hàm lượng chất hữu cơ         : 15%              

- Đạm (Nts)                               : 4%              

- Lân (P2O5hh)                          : 2%               

- Kali (K2hh)                            : 1 %            

- Axit Humic                              : 0,5%            

- Độ ẩm                                    : 25%

- Vi sinh vật cố định đạm           : 1.106 CFU/g

- ....

project_thumb.gif, 5.5kB


  

THÀNH PHẦN

- Hàm lượng chất hữu cơ         : 15%          - Vi sinh vật cố định đạm           : 1.106 CFU/g

- Đạm (Nts)                               : 4%           - Vi sinh vật phân giải lân           : 1.106 CFU/g

- Lân (P2O5hh)                          : 2%           - Vi sinh vật phân giải xenluloza : 1.106 CFU/g

- Kali (K2hh)                            : 1 %          - Nấm TRICHODERMA             : 1.106 CFU/g

- Axit Humic                              : 0,5%        - Các vi lượng : Cu, Fe, Zn, Mn, B, ….

- Độ ẩm                                    : 25%

 

CÔNG DỤNG

- Làm cho đất tơi xốp, giàu mùn và cân bằng hệ sinh vật trong đất, giúp cho bộ rễ phát triển nhanh, hút nhiều dinh dưỡng.

- Thúc đẩy quá trình ra hoa, kết trái, trái to đều, màu sắc đẹp.

- Đặc biệt bổ sung nấm đối kháng Trichoderma làm ức chế các loại nấm bệnh gây hại cây trồng

- Tăng năng suất và chất lượng nông sản

 

CÁCH DÙNG

THÍCH HỢP CHO CÁC LOẠI CÂY TRỒNG:

- Cây lương thực                                            : 800 – 1.000 Kg/ha/vụ

- Cây rau đậu    các loại                                   : 600  – 800 Kg/ha/vụ

- Cây công nghiệp ngắn ngày                           : 1.000 – 1.200 Kg/ha/vụ

- Cây công nghiệp dài ngày                              : 3  – 5 Kg/gốc/lần bón 

Thống Kê Truy Cập

Số Lượt Truy Cập :
179168
Đang Trực Tuyến :
25